Ügyfélkapu

Regisztráció

Információk

Impala Bútorbolt - A Székkirály

1135 Bp. Reitter Ferenc u. 8/b

Tel: 270-9700, 270-9770, 06/70 432-5000, 06/70 432-4000
KMOP-1.2.7-2007 Támogatott projekt


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Székpláza avagy Impala Bútorkereskedő Kft. a Székkirály (székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b. cégjegyzékszám: 01-09-683503; adószáma:10317864-2-41; képviseli: Pap Géza ügyvezető igazgató; a továbbiakban: Szolgáltató) és az Impala Bútorkereskedő Kft. által a www.szekplaza.hu webcímen nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Általános tudnivalók

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az Impala Bútorkereskedő Kft. által üzemeltetett Székpláza Webáruházon keresztül történik. A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

2. Az Impala Bútorkereskedő Kft. által forgalmazott valamennyi termék megvásárolható, illetve megrendelhető az Impala Bútorkereskedő Kft. a Székkirály bútorboltjában (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 8/b.) személyesen, telefonon (06-1-270-9700, 06-1-270-9770,), faxon (06-1-270-9708) vagy e-mailben (impala@impala.hu).

 

Regisztráció

3. Ahhoz, hogy az Ügyfél a webáruházból rendelhessen, regisztrálnia kell.

4. A regisztrációhoz feltétlen szükséges egy felhasználói név és egy jelszó és további adatok megadása. Ezek segítségével tud az Ügyfél később belépni a rendszerbe, ahol követheti megrendeléseinek állapotát.

5. A későbbi megrendeléseknél a korábban itt megadott adatokat már nem kell újra megadni.

6. A regisztráció után az Ügyfél a szerződés, azaz a megrendelés megtételéig elektronikus levelek útján és telefonon is kommunikálhat a szolgáltatóval, ám az Ügyfél általi megrendelést követő visszaigazoló e-mail elfogadása vagy annak válasz nélkül hagyása egyértelmű megrendelést jelent.

 

Elállási jog

7. Az Ügyfél a szerződéstől az áru átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szereplő nyilatkozatminta felhasználásával (mely innen tölthető le).

8. Az Ügyfél az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

9. A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket sérülésmentesen és épségben vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

10. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

11. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen csomagolásban történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, tehát az Impala Bútorkereskedő Kft. áruházába történő visszaszállítás díját. Elállás esetén a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az Ügyfélnek az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket.

12. A visszaszolgáltatott termék árát lehetőség szerint azonnal, de maximum 14 nap alatt a Szolgáltató visszafizeti.

13. Az elállás joga nem gyakorolható az Ügyfél általi átvételt követően megsérült termékekre.

 

 

Garancia

14. A Székpláza Webáruházban megrendelt árucikkekre a Szolgáltató a termékoldalon is jelzett minőségi garanciát vállal.

15. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai irányadóak.

16. A Szolgáltató a törvényben előírt kötelezettségein felül biztosítja a gyártók által kínált extra garanciális lehetőségek igénybevételét.

17. A Székpláza Webáruházban megvásárolt termékekre nyújtott garancia az Impala Bútorkereskedő Kft. - A Székkirály Bútoráruházban érvényesíthető.

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

 

Adatkezelés

18. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése érdekében tárolja. Nem használja fel semmilyen reklámtevékenységhez (hírlevelek, kéretlen telefonok...). A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései szerint jár el.

19. A regisztrációnál megadott adatokat az Ügyfél bármikor módosíthatja vagy törölheti.

 

Egyéb

20. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

21. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a jóhiszemű egyeztetések nem járnak eredménnyel, úgy az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes békéltető testület, illetve végső soron a per szerint illetékes bíróság döntésének vetik alá magukat.

22. Ha az Ügyfél és az Impala Bútorkereskedő Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
Az Impala Bútorkereskedő Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31, Fax: 06 (1) 488 21 86

 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

Az ÁSZF 2014. június 23-án lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

Kedves Vásárlónk!

Örömünkre szolgál, hogy áruházunk egy terméke elnyerte tetszését és azt meg kívánja vásárolni vagy már megvásárolta. Szeretnénk, ha a termék a használat során is maximális örömet és kényelmet biztosítana Önnek! Ezért annak érdekében, hogy hosszú ideig megelégedéssel tudja használni a megvásárolt bútordarabot, engedje meg, hogy néhány általános, hasznos tanáccsal, információval lássuk el termékünk használatba vételét megelőzően. Kérjük, fordítson néhány perc figyelmet az alábbiakban leírtakra!

 

Használat

Annak ellenére, hogy a felhasznált anyagok biztosítják a bútor tartós használatát, bánjon vele kíméletesen! Különösen az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

- A bútort száraz helyen ajánlatos elhelyezni, illetve használni vagy tárolni. A nedvesség és a pára károsan hat a bútorszerkezetekre.

- Külső káros hatásoktól pl.: sugárzó fénytől, hőtől, a túlzott nedvességtől, vegyszerektől óvjuk a bútort, mert a felületén ezek a hatások elszíneződést okozhatnak.

- A bútort rendeltetésszerű használattól eltérő módon igénybe venni nem szabad!

- A fa alapszínéből és eltérő jellegű erezetéből eredően színeltérések adódhatnak, ezért az Ön által megvásárolt darab eltérhet a kipróbálttól.

- A tömör fa és a préselt lemez természetes alapanyagok. Még, ha ugyanabból a darabból készülnek is a bútor egyes elemei, akkor is lehetnek a természetes anyagok jellegéből adódó különbségek színben, szerkezetben és karakterben, melyek által más-más hatása lehet a felületnek, a lakkozásnak. Az ebből adódó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

- A széken ne „hintázzon”, mert az egyrészt balesetveszélyes, másrészt a nem rendeltetésszerű használat miatt romlik az állványszerkezet tartóssága, a lábszerkezet meggyengül és a fémlábak üléshez való rögzítése kitörhet.

- A szék ülésén állni, illetve a terméket rendeltetésszerű használattól eltérő módon igénybe venni nem szabad. Kerülje a karfákra vagy a háttámlákra való ülést, mert ez károsodást okozhat és balesetveszélyes!

- A rakásolható székeket csak az előírt magasságig (3-6 darab szék) lehet egymásba helyezni, az egymásba rakott székeket csak kíméletesen lehet mozgatni, szállítani. A helytelen szállításból adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

- A fényezett felület nem karcálló. Éles, érdes felületektől, valamint víztől, vegyszertől óvni kell!

 

Tisztítás, kezelés

- A fényezett felületet a portól száraz ruhával tisztítsuk meg. A kereskedelemben kapható vegyszeres bútortisztítóval történő kezelést évente legfeljebb egyszer ajánljuk.

- A csővázas, fémszerkezetes székeket ne kezelje maró hatású anyagokkal, mert az a felületet mattá, kopottá alakíthatja.

- A kárpitfelületek tisztítása elvégezhető a kereskedelemben kapható száraz hab képzésű tisztítóval, a tisztítószeren található útmutató figyelembevételével. Célszerű tisztítás előtt a színtartóssági próba elvégzése egy nem látszódó helyen. A kárpitrészek szerves oldószerrel való tisztítása tilos (pl.: aceton, benzin, stb.). A ruházat által okozott sérülések és elszíneződések nem tekinthetők bevonó anyag hibának, ezért erre felelősséget nem tudunk vállalni.

- A Novalife-jellegű szövetek (szerkezetileg a bőrhöz hasonlítanak, megjelenésük viszont egy bársonyos minőségű kárpitra emlékeztet) mindennapos szennyeződéseit egy puha törlőkendő és tiszta víz (!) segítségével távolítsa el.

- A termékek fa részeit enyhe mosószeres, puha ruhával a legcélszerűbb tisztítani, majd szárazra kell törölni.

 

Általánosságban tilos a szemcsés súrolószerek, nitro alapanyagú szerek használata!

Amennyiben bútorát sérülékeny padlóra (pl. csiszolt parketta) helyezi, úgy a lábak aljára és a bútor alján lévő fémütközőkre javasoljuk az üzletünkben is megvásárolható öntapadós filckorongok felragasztását. Ezzel elkerülheti, hogy a lábak alá kerülő por egyéb szennyeződések a padlót megsértsék. Az ezekből adódó sérülésekért felelősséget nem vállalunk!

 

Köszönjük, hogy üzletünkben vásárolt!

 

További tisztítási javaslatokat és útmutatót az Impala Bútorkereskedő Kft. honlapján a Gyakori kérdések oldalon találhat!

 

Folytatás