Ügyfélkapu

Regisztráció

Információk

Impala Bútorbolt - A Székkirály

1135 Bp. Reitter Ferenc u. 8/b

Tel: 270-9700, 270-9770, 06/70 432-5000, 06/70 432-4000
KMOP-1.2.7-2007 Támogatott projekt


ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Székpláza avagy Impala Kft a Székkirály (székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8.b cégjegyzékszám:01-09-683503; adószáma:10317864-2-41; képviselik: Pap Géza ügyvezető igazgató; a továbbiakban: Szolgáltató) és az Impala Kft. által a www.szekplaza.hu webcímen nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Általános tudnivalók

1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az Impala Kft. által üzemeltetett Székpláza Webáruházon keresztül történik. A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.
2. Az Impala Kft. által forgalmazott valamennyi termék megvásárolható, illetve megrendelhető a Impala Kft. a Székkirály Bútorboltjában (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 8.b) személyesen, telefonon (3201-654, 3496-558), faxon (3201-206) vagy email -ben (impala@impala.hu).

Regisztráció

3. Ahhoz, hogy az Ügyfél a webáruházból rendelhessen, Regisztrálnia kell.
4. A regisztrációhoz feltétlen szükséges egy - Felhasználói név - és egy - Jelszó és más fontos adat megadása. Ezek segítségével tud az Ügyfél később belépni rendszerbe, ahol követheti megrendeléseinek állapotát.
5. Megrendeléseknél az itt megadott adatokat már nem kell újra megadnia.

Elállási jog

8. Az Ügyfél a szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
9. A Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen csomagolásban történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, tehát az Impala Bútorkereskedő KFT áruházába történő visszaszállítás díját.
10. A visszaszolgáltatott termék árát lehetőség szerint azonnal, de maximum 2 munkanap alatt a Szolgáltató visszafizeti.

Garancia

11. A Székpáza Webáruházban megrendelt árucikkekre a Szolgáltató minőségi garanciát vállal.
12. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk. szabályai irányadóak.
13. A Szolgáltató a törvényben előírt kötelezettségein felül biztosítja a gyártók által kínált extra garanciális lehetőségek igénybevételét.
14. A Székpláza Webáruházban megvásárolt termékekre nyújtott garancia az Impala Kft, Székkirály Bútoráruházban érvényesíthető.

Adatkezelés

15. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése érdekében tárolja. Nem használja fel semmilyen reklámtevékenységhez (hírlevelek, kéretlen telefonok...). A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
16. A regisztrációnál megadott adatokat az Ügyfél bármikor módosíthatja, vagy törölheti.

Egyéb

17. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
18. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Folytatás